MAAHANTULIJA, PERHE JA AMMATTILAINEN

Oulu 22. – 23.9.2016

Oulun kaupungin kirjaston Pakkalasali

Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu

Oulun Perheterapiayhdistys ry järjesti kaksipäiväisen seminaarin, jonka tavoitteena oli auttaa maahantulijoiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia löytämään toimivia menetelmiä asiakkaittensa ja heidän perheidensä auttamiseksi ja sopeutumiseksi uuteen elämäntilanteeseen.


SEMINAARIN OHJELMA


Torstai 22.9

8.00 - 9.00 Ilmoittautuminen
9.00 - 9.15 Seminaarin avaus: Mika Niemelä
9.15 - 10.30 Tilannekuvaa turvapaikanhakijatilanteesta Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla: Seppo Suorsa
10.30 - 10.50 Tauko
10.50 - 12.00 Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten psykoterapia: mitä tiedetään ja mitä taas ei: Olli Snellman
12.00 - 13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30 - 14.30 Kokemus ja vertaistuki auttamistyön pohjana: Abdirisag Nuur
14.30 - 14.50 Tauko
15.00 - 16.15 Ammatillinen ote haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamistyössä: Sirpa Kansanaho ja Kaisa Kantola


Perjantai 23.9

8.00 Ilmoittautuminen
8.30 - 10.00 Käytännön terapiatyö eri muotoineen – trauma- ja kulttuurisensitiivinen perhenäkökulma: Kaarin Sorvari ja Niina Jorma
10.00 - 10.30 Tauko
10.30 – 11.15 Sosiaalityö vastaanottokeskuksessa – Ruukin vastaanottokeskuksen toimintaa käytännön työn näkökulmasta: Tuukka Pasanen
11.15 – 12.00 Tukihenkilöiden kokemuksia maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävässä kotouttamistyössä - esimerkkejä konkreettisesta toiminnasta: Tiina Pikkarainen ja maahanmuuttajaperheiden tukihenkilöt.
12.00 - 13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30 - 14.45 Arkilähtöisen verkostokeskeisen työskentelyn mahdollisuudet maahan tulevien lasten ja lapsiperheiden tukena: Mika Niemelä
14.45 - 15.30 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös


Seppo Suorsa työskentelee kehittämispäällikkönä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Johdon tuki–yksikössä. Hän vastaa mm. tilannekuvien tuottamisesta erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa. Turvapaikanhakijatilanteen muututtua oleellisesti viime syyskuussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätti aloittaa monialaisen poikkihallinnollisen tilannekuvan tuottamisen turvapaikkahakijatilanteesta. Tilannekuvaa on tuotettu alueellisen valmiustoimikunnan ja muiden sidosryhmien tarpeeseen.


Olli Snellman on psykoterapeutti ja hän työskentelee maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikössä tulosalueen johtajana. Työnsä ohella hän viimeistelee psykologian väitöskirjaansa, joka käsittelee aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten psykoterapiaprosesseja.


Abdirisag Nuur on Auta Lasta ry:n Veturointi – hankkeessa työskentelevä turvapaikanhakijoiden vertaisohjaaja. Hän on kotoisin Somaliasta ja asunut Suomessa vuodesta 2007 lähtien.


Sirpa Kansanaho työskentelee Oulun vastaanottokeskuksessa johtajana ja on perusammatiltaan sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti. Hänen tutkimusaiheenaan on vapaaehtoistyö ammatillisen vastaanottotyön rinnalla.


Kaisa Kantola työskentelee Oulun vastaanottokeskuksessa kriisi- ja perhetyöntekijänä. Hänellä on psykoterapeutin pätevyys ja hän työskentelee ratkaisukeskeisellä otteella yksilöiden ja perheiden kanssa Oulun ja Pudasjärven vastaanottokeskuksissa.


Kaarin Sorvari on psykiatrian erikoislääkäri ja traumapsykoterapeutti sekä perheterapeutti. Hän työskentelee päätyönsä ohella ODL:n Kidutettujen kuntoutuspalveluissa (Kitu).


Niina Jorma työskentelee ODL:n Kitu:ssa kuntoutus- ja kehityskoordinaattorina ja terapeuttina. Hän on ammatiltaan KM, Kasvatuspsykologi, pari- ja seksuaaliterapeutti ja valmistuu syksyllä 2016 kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.


Tuukka Pasanen työskentelee Ruukin vastaanottokeskuksen ja Suomen Punaisen Ristin Oulunpiirin vastaavana pakolaissihteerinä.


Tiina Pikkarainen työskentelee tukihenkilötoiminnan koordinaattorina Pelastakaa Lapset ry:ssä Pohjois-Suomen aluetoimistossa.


Mika Niemelä on tutkija ja perhe-ja verkostokeskeisten menetelmien kouluttaja. Hänen tutkimusalaansa on lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvointi, kun vanhemmuuteen ja perheeseen kohdistuu paineita.Copyright © 2016 Oulun Perheterapiayhdistys ry.