Yhdistyksen hallitus


Oulun perheterapiayhdistyksen toimintaa hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenet:

Mika Niemelä, FT, puheenjohtaja, vaativan erityistason perheterapeutti.
Maarit Engberg, varapuheenjohtaja, sosionomi, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Mira Jussila, rahastonhoitaja sosionomi yamk, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Tarja Ukura, sihteeri, lastenpsyk. el, vaativan erityistason perheterapeutti.
Tiina Holopainen, sosionomi, erityistason perheterapeutti.
Marja-Liisa Lamberg, terveydenhoitaja, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Matti Penttilä, LT, psykiatrian erikoislääkäri, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Virva Siira, FT, psykologi, vaativan erityistason perheterapeutti.
Pasi Suorsa, psykoterapeutti, ylemmän erityistason perheterapeutti.

Yhteystiedot


Mika Niemelä
Oulun perheterapiayhdistys
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 OULUN YLIOPISTO
mikajniemela(at)gmail.com

Copyright © 2016 Oulun Perheterapiayhdistys ry.