Yhdistyksen hallitus


Oulun perheterapiayhdistyksen toimintaa hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenet:

Mika Niemelä, FT, puheenjohtaja, vaativan erityistason perheterapeutti.
Maarit Engberg, varapuheenjohtaja, sosionomi, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Mira Jussila, rahastonhoitaja, sosionomi yamk, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Petteri Mankila, sihteeri, psykiatrinen sairaanhoitaja, vaativan erityistason perheterapeutti, traumapsykoterapeutti.
Tarja Ukura, lastenpsyk. el, vaativan erityistason perheterapeutti.
Tiina Holopainen, sosionomi, erityistason perheterapeutti.
Marja-Liisa Lamberg, terveydenhoitaja, erityistason perhe- ja pariterapeutti.
Matti Penttilä, LT, psykiatrian erikoislääkäri, erityistason perhe- ja pariterapeutti.

Yhteystiedot


Mika Niemelä
Oulun perheterapiayhdistys
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 OULUN YLIOPISTO
mikajniemela(at)gmail.com

Copyright © 2016 Oulun Perheterapiayhdistys ry.